Поколението на най-младите и най-богати инвеститори в света не желае да разполага с активите, на които са разчитали родителите им.

За хората на възраст между 21 и 43 години, притежаващи поне 3 млн. долара инвестируеми активи, предпочитаните инвестиции не са традиционната комбинация от акции и облигации.

Това показва ново проучване на Bank of America, цитирано от CNBC.

Според Майк Пелзар, ръководител на отдел "Инвестиции" в Bank of America Private Bank, една трета от портфейлите на младите, богати инвеститори са в алтернативни активи като хедж фондове, частни капиталови инвестиции и крипто и дигитални активи.

В същото време, по-малко от половината от портфейлите им са в традиционни акции и облигации, за разлика от богатите инвеститори над 44 години, които разпределят около три четвърти от портфейлите в акции и облигации, и само около 5% в алтернативни активи като хедж фондове, частен капитал и недвижими имоти.

Къде богатите инвеститори между 21 и 43 години виждат най-големи възможности за растеж:

• Недвижими имоти 31%

• Крипто/дигитални активи 28%

• Частни капиталови инвестиции 26%

• Лична компания/бранд 24%

• Преки инвестиции в компании 22%

• Дружества, насочени към устойчиво положително въздействие 21%

Апетитът на по-младите инвеститори към алтернативните активи не се очаква да намалее, като 93% от тях посочват, че планират да използват повече такива инвестиции през следващите години, сочи проучването на Bank of America.

Защо по-младите имат различна перспектива

Голяма част от разликата между възгледите на по-младите и по-възрастните богати инвеститори се свежда до това с какви инвестиции са израснали, обяснява Пелзар.

"По-младото поколение има много по-голям достъп до по-широк набор от класове активи, отколкото по-възрастното поколение, когато е растяло".

По-младото поколение има по-малко доверие в традиционните акции и облигации, след като е преживяло финансовата криза и краха на дот-ком балона. Напоследък повишената корелация между акциите и фиксирания доход ги подтиква да диверсифицират активите си.

"Те се стремят да разпределят риска", казва експертът.

Къде богатите инвеститори над 44 години виждат най-големи възможности за растеж:

• Вътрешни акции 41%

• Недвижими имоти 32%

• Акции на развиващите се пазари 25%

• Международни акции 18%

• Частно дялово участие 15%

• Директни инвестиции в дружества 15%

В същото време по-младите богати инвеститори влагат повече парични средства, сочи проучването.

Някои експерти се опасяват, че наличието на повече средства може да доведе до пропускане на по-голяма пазарна възвръщаемост, дори и при положение, че днешните високи лихвени проценти гарантират най-високата лихва от повече от десетилетие.

"Недостатъчното инвестиране е риск и мисля, че по-младите инвеститори са податливи", заяви пред CNBC Кейли Кокс, главен пазарен стратег в Ritholtz Wealth Management.

Но по-високото разпределение на парични средства може да има смисъл за по-младите и богати инвеститори, които са обвързали голяма част от нетната си стойност с алтернативни инвестиции, които обикновено са по-неликвидни, или които планират закупуване на жилище, например, казва Пелзар.

Как да планирате

Друга причина, поради която младите богати инвеститори се насочват към алтернативни инвестиции, е, че имат по-голям избор.

"Никога не е имало по-голямо меню от възможности, в които да вложите парите си", казва Дъглас Бонепарт, сертифициран финансов плановик и президент на Bone Fide Wealth, компания за управление на богатството, базирана в Ню Йорк. При диверсификация на алтернативи трябва да сте наясно с потенциални разходи, съветва той.

Алтернативните инвестиции може да изискват парите ви да бъдат блокирани за определен период от време.

Освен това, могат да бъдат свързани и с уникални разходи, като например споразумение за таксите, стандартно в индустрията на хедж фондовете и често срещано в рисковия и частния капитал, при което се начислява годишна такса в размер на 2% за управление на активите и 20% стандартна такса за постигнати резултати или поощрителна такса, която се прилага за печалбите, реализирани от фонда над определен предварително определен бенчмарк.

Коефициенти на разходите – таксите за управление, начислявани от инвестиционните фондове, също могат да бъдат по-високи при алтернативните фондове, отбеляза Бонепарт. Ако инвестирате в област като колекционерски стоки например, спредът "купува-продава" - или разликата между котираните цени за продажба и покупка може да бъде по-голям или по-непредсказуем, допълва експертът.