Рекордните 423 домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) имат депозити от по над 1 млн. лв. към 30 юни, сочат данни на Централната банка.

Това е с 28 повече спрямо тримесечие по-рано и ръст от 96 броя, сравнено с преди година.

Депозитните милионери са най-много в евро (238), лева - 159 и долари едва - 26 на брой.

Милионерите държат 952 млн. лв. на влогове, или средно по 2.25 млн. лв.

За сравнение най-масовите депозити у нас остават тези до 1000 лв. (9.79 млн. броя), както и тези между 1000 и 2500 лв. - 1.011 млн. броя, като в тях българинът държи общо 2.7 млрд. лв.

Общо 818 пък са домакинствата и НТООД, държащи между 500 хил. лв. и 1 млн. лв. Те са депозирали 574 млн. лв.

Profit.bg припомня, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките защитава депозити в размер до 100 хил. лв.