Българска банка за развитие (ББР) договори днес 37 млн. евро по две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Получатели на средствата са двете дъщерни дружества на банката - Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националния гаранционен фонд (НГФ).

Споразуменията подписаха Ричард Пели - гл. изп. директор на ЕИФ, Илия Караниколов - зам. председател на СД на МФИ ДЖОБС и изпълнителен директор на ББР и Андрей Генев - председател на СД на НГФ и член на УС на ББР.

Микрофинансиращатра институция ще получи от ЕИФ 6 млн. евро, които заедно със собствен ресурс, дружеството ще осигури общо 9 млн. евро за кредити и лизинг. Тези средства, плюс собствени ресурс Средствата ще се използват за кредити и лизинги на микрофирми. Това са дружествата с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. лева. Приоритетно ще се финансират самонаети лица, еднолични търговци и микро стартиращи фирми, стана ясно по време на събитието. Максималният размер на финансирането за крайния клиент е 25 хил. евро.

НГФ ще използва 31 млн. евро. Парите се предоставят по Рамковата програма на ЕО за конкурентноспособност и иновации за МСП и ще се използват за контрагаранции по кредити за малки и средни предприятия. В рамките на подписаното споразумение НГФ ще може да издаде гаранции по инвестиционни кредити на МСП за 120 млн. евро и за срок от 1 до 15 години. Допустими за гарантиране са кредити с размер до 500 хил. евро.

МФИ ДЖОБС е най-новото дъщерно дружество на ББР. До началото на 2011 г. Програма Джобс функционираше към МТСП. До момента дружеството предлага 4 лизингови схеми за микро и малки предприятия. То оперира чрез партньорска мрежа от над 30 бизнес центъра в страната.

НГФ е дъщерно дружество на ББР, което оперира от края на 2008 година. Фондът издава два вида гаранции - за инвестиционни кредити и за оборотни кредити на експортно ориентирани фирми. Фондът поема до 50% от кредитния риск по заемите. До момента от НГФ са издали гаранции по над 1 800 кредита, чиято обща стойност възлиза на 291 млн. лева. НГФ работи с 11 търговски банки.

ЕИФ е институция, призвана да подкрепя създаването, растежа и развитието на МСП. Основни акционери на фонда са ЕИБ (64%) и ЕС, в лицето на ЕК с 27% дялово участие.

Какво се промени в ББР - Асен Ягодин, гл. изп. директор на ББР

ББР договори нови 37 млн. евро ресурс в подкрепа на МСП

Сн.: Ричард Пели - гл. изп. директор на ЕИФ