В средата на 2012 г. най-голямо ниво на заетост на легловия фонд в хотели и подобни заведения сред държавите-членки на ЕС е отчетен в България - близо 90 на сто заетост на местата за преспиване. Това сочат данни от изследване на Евростат за нивото на заетост на хотелската база в ЕС през юни 2012 г., цитирани от БТА.

Данни на националната статистика показват, че през август 2012 г. реализираните нощувки у нас са били около 4.8 млн. броя, от които 3.5 млн. са на чужденци. Около 1 милион души, от които 780 хиляди чужденци са използвали местата за преспиване у нас през най-атрактивния месец от летния туристически сезон. Приходите от тези нощувки са били за около 200 млн. лева, от които 158 млн. лева от чужденци.

Зад България в класацията на Евростат за използване на местата за преспиване остават Кипър – 77.4 на сто заетост, Малта – 75.7 на сто заетост и дори домакинът на летните олимпийски игри Великобритания - 72 на сто заетост на легловия фонд.

Дори традиционно добре развити туристически дестинации като Франция и Испания отчитат съответно 70 и 60 на сто заетост на местата за преспиване. Най-ниско ниво на заетост на местата за преспиване е регистрирано в Словакия – 33.7 на сто, Румъния – 35.3 на сто и Полша - 44 на сто.

Европейската статистика отчита, че ЕС е основна туристическа дестинация в света, като 6 държави-членки на ЕС са сред десетте най-добри дестинации за туристи на планетата.