Нарастващото нещастие сред по-младите хора е причина САЩ и някои големи западноевропейски страни да паднат в класацията на световния индекс на благосъстоянието, докато скандинавските страни запазват челните си места.

Годишният доклад за щастието в света, който стартира през 2012 г. в подкрепа на целите за устойчиво развитие на ООН, се основава на данни от американската компания за пазарни проучвания Gallup, анализирани от глобален екип, ръководен от Оксфордския университет.

Хората в 143 държави и територии са помолени да оценят живота си по скала от 0 до 10, като 10 е най-добрият възможен вариант. Резултатите от последните три години се осредняват, за да се състави класацията.

Финландия остава на първо място - със средна оценка от 7,7, следвана от Дания, Исландия и Швеция, докато Афганистан и Ливан заемат последните две места с оценки съответно от 1,7 и 2,7.

В общи линии класацията е слабо свързана с благосъстоянието на държавите, но изглежда, че други фактори като продължителността на живота, социалните връзки, личната свобода и корупцията оказват все по-голямо влияние върху оценките на хората.

За първи път Съединените щати изпадат от топ 20, като от 15-то място миналата година сега са на 23-то, поради големия спад в усещането за благополучие на американците на възраст под 30 години, показва докладът. Докато потенциална глобална класация на щастието на хората на възраст над 60 години би поставила Съединените щати на 10-то място, оценките за живота на хората под 30 години биха свалили страната до 62-ро.

Констатациите са в противоречие с много предишни изследвания на благосъстоянието, според които щастието е най-високо в детството и ранната тийнейджърска възраст, след което спада до най-ниската си стойност в средната възраст и се повишава около пенсионирането.

"Младите хора, особено в Северна Америка, днес преживяват криза на средната възраст", казва Ян-Еманюел Де Неве, професор по икономика в Оксфордския университет и един от редакторите на доклада.

Милениалите и по-младите възрастови групи в Северна Америка значително по-често съобщават, че са самотни в сравнение с по-възрастните възрастови групи.

Де Неве коментира, че редица фактори вероятно понижават щастието на младите хора, включително повишената поляризация по социални въпроси, негативните аспекти на социалните медии и икономическото неравенство, което затруднява младите хора да си позволят собствено жилище в значително по-голяма степен в сравнение с миналото.

Въпреки че явлението е най-силно изразено в Съединените щати, възрастовата разлика в благосъстоянието е голяма и в Канада и Япония, и в по-малка степен във Франция, Германия и Великобритания, които също се смъкват в тазгодишната класация.

За разлика от тях, много от страните с най-голямо подобрение на благосъстоянието са бивши комунистически държави в Централна и Източна Европа. Там, за разлика от по-богатите страни, младите хора отчитат значително по-добро качество на живот от по-възрастните, като често то е равностойно или по-добро от това в Западна Европа.

"Словения, Чехия и Литва влизат в топ 20 и това се дължи изцяло на тяхната младеж", казва Де Неве.