Година след срива на Credit Suisse Швейцария ускорява усилията за реформиране на банковите си правила и предоставя повече правомощия на прилагащите ги органи.

През следващите дни правителството ще представи дългоочакваните законодателни предложения, които вероятно ще засегнат всички основни стълбове на банковия надзор – от правилата за капитала и ликвидността до контрола върху управлението.

UBS Group AG – единствената останала в страната глобално системна банка, която понастоящем е над два пъти по-голяма от националната икономика, е обект на засилен контрол, съобщава Fortune.

Ключов елемент е укрепването на Finma – банковия надзор, който не успя да предотврати периодите на лошо управление в Credit Suisse, застрашаващо историческата репутация на страната относно финансовата стабилност.

Тази седмица задачата беше поверена на Щефан Валтер, ветеран в европейския банков надзор, който беше назначен за нов главен изпълнителен директор на Finma.

"Не бих нарекъл швейцарските власти беззъби, но със сигурност има неща, които трябва да бъдат променени", коментира Айвън Ленгвайлер, професор в Базелския университет и ръководител на експертна група, създадена да направи предложения за реформа. "Finma определено се нуждае от повече ресурси, за да настигне банките", допълва той.

59-годишният Валтер е лицето на това обновяване. Германският финансист изигра ключова роля в изграждането на надзорния орган на Европейската централна банка, когато тя започна да наблюдава кредиторите през 2014 г. като част от отговора на кризата с държавния дълг на блока.

Той е и бивш генерален секретар на Базелския комитет за банков надзор и старши вицепрезидент на Федералната резервна банка на Ню Йорк, два от най-значимите органа в света на финансовия надзор.

Швейцария е известна с по-консенсусния си подход към финансовия надзор, отколкото е обичайното в други юрисдикции. Липсата на възможност за налагане на глоби понякога дори се оправдаваше с това, че би разрушила атмосферата на сътрудничество, припомня Fortune.

Философията на икономичното управление се отразява и в относително малкия размер на регулатора - малко под 600 служители работят във Finma, за да контролират финансовия сектор, в който пряко са заети над 230 000 души. И все пак, бързото изпаряване на доверието в Credit Suisse след поредица от грешки и загуби и последвалото му спешно спасяване от UBS разклати този консенсус. Самата Finma заяви, че макар да е установила нередните практики в Credit Suisse, нейните призиви за промяна са били игнорирани.

След всичко случило се, правителството, включително Министерството на финансите, Швейцарската национална банка и Finma са единодушни за необходимостта от разширяване на регулаторните правомощия.

Дори банките, включително UBS, изразиха подкрепа за основни части от програмата за реформи. Наред с възможността за налагане на глоби, ключова част от новия подход е т.нар. режим на висшите ръководители, при който лицата носят пряка отговорност за своите решения. Подобна система, която съществува под различни форми в юрисдикции, включително в Обединеното кралство и Хонконг, позволява на регулаторните органи да установят кой е пряк виновник.

Според Томас Хирши, ръководител на банковия надзор във Finma, Швейцария вероятно ще възприеме свой собствен подход.

"Швейцарското регулиране винаги е било и вероятно ще продължи да бъде по-скоро основано на принципи, отколкото на правила", заявява Хирши. И все пак, за да има ефективен режим за висшия мениджър, са необходими конкретни разпоредби. "Ако имаме само принципи, тогава оставаме в рамките на сегашната система, в която става трудно да се прилага законът."

Смисълът е да се промени културата на поемане на риск сред швейцарските банкери. Необходимостта от такава промяна беше подчертана в края на миналата година, когато стана ясно, че Julius Baer Group Ltd, глобално активен мениджър на богатство, е изложил на риск свой клиент – австрийския имотен магнат Рене Бенко и неговото състояние от 700 млн. долара.

Вътрешният контрол на банката не е предотвратил концентрацията на риска и последвалото отписване, когато конгломератът на Бенко Signa е обявил несъстоятелност, което е унищожило половината от годишната печалба на кредитора.

"Ако има документация, в която ясно е посочено за какво отговарям, която е оторизирана от Finma или одиторските компании, тогава ще претеглям решенията си по-внимателно", допълва Нина Райзер, доцент по право на финансовите пазари в университета в Санкт Гален.

Съществува още един важен детайл във веригата на контролиране – бонусите. Действащото законодателство позволява на Finma да формулира само "насоки" колко трябва да се плаща на банкерите. Което не е достатъчно силно, според бившия главен изпълнителен директор на Finma Урбан Ангехрн. Finma трябва да може да влияе върху решенията за разпределение на бонусите в големите банки, категоричен е той.

Марлене Амстад, настоящият председател на Finma, също настоява това да бъде заложено в закона.

Ясно е, че UBS ще бъде още повече под светлината на прожекторите. Базираната в Цюрих банка, която е най-големият мениджър на частни активи извън САЩ, вече е изправена пред по-високи изисквания за капитал и ликвидност в резултат на увеличения си размер.

Finma увеличи размера на екипа си, който работи с банката и планира два стрес теста на баланса ѝ тази година. Въпреки това се очертава дебат относно адекватността на съществуващите изисквания за капитал и ликвидност предвид системното значение на банката.

Миналия месец Швейцарската национална банка се присъедини към него, като заяви, че е необходимо преразглеждане на "прогресията" на капиталовите правила в зависимост от размера и допълни, че е необходимо да се преразгледат правилата за ликвидност, които се оказаха неадекватни при кризата в Credit Suisse.

Но добавянето на още правила за капитала и ликвидността в допълнение към настоящите глобални стандарти, установени след финансовата криза от 2008 г., поражда перспектива за раздразнение у ръководителите на банките и вероятно ще предизвика още по-силен отпор, ако стане ключова част от мерките на правителството.

Рязкото покачване на лихвените проценти миналата година може да е помогнало да се прикрият пропуски в швейцарската финансова система. Въпреки че една от системните институции беше на косъм от фалит, банките все пак прибраха рекордни печалби от кредитиране.

"Не виждам много причини за коренна промяна на швейцарската регулаторна система", казва Николас Верон, старши научен сътрудник в Института за международна икономика "Петерсон" във Вашингтон и в Брюксел.

"Това, което се случи, не беше голям провал от рода на "светът никога повече няма да бъде същият". По-скоро е като "научени уроци", нека следващия път да го направим по-добре", допълва експертът.