В петък Английската централна банка (BoE) ще публикува дългоочаквания преглед на бившия председател на Федералния резерв Бен Бернанке, който може да доведе до значителни промени в нейната парична политика.

Прегледът беше започнат миналото лято, за да се оценят трудностите на банката да прогнозира точно огромния глобален скок на инфлацията, последвал нахлуването на Русия в Украйна. Това доведе до твърде бавното повишаване на лихвените проценти от страна на Английската централна банка, която впоследствие трябваше да повиши основния си лихвен процент до 15-годишен връх от 5,25%. Тъй като инфлацията сега спада по-бързо от очакваното, някои икономисти твърдят, че тя допуска същата грешка в обратна посока - като се бави с намаляването на лихвените проценти, дори когато икономиката се свива.

В изследователска бележка, публикувана във вторник, Goldman Sachs предполага, че препоръките на Бернанке ще се съсредоточат върху две ключови области. Първата е свързана с начина, по който Английската централна банка съобщава за несигурността около своите прогнози.

"Очакваме, че Бернанке ще препоръча ветрилообразната диаграма да заеме по-слаба роля или да бъде напълно пенсионирана, като същевременно предложи на банката да използва по-широко алтернативни сценарии", посочват икономистите от Goldman Хари Щен и Джеймс Мобърли, цитирани от CNBC. "Смятаме, че анализът на сценариите би показал по-ясно условността на прогнозата, би спомогнал за ограничаване на несигурността и би представил по-добре диапазона от мнения в Комитета."

"Диаграмата на ветрилото" е дългогодишният метод на BoE за представяне на вероятностното разпределение, което е в основата на нейните прогнози за инфлацията.

Deutsche Bank също смята, че това ще бъде централна точка в оценката на Бернанке. Старши икономистът Санджай Раджа акцентира, че той може да препоръча подход, основан на сценарии, по време на екзогенни шокове.

Основен проблем за Английската централна банка и други големи централни банки по света след пандемията беше количественото определяне на възходящите рискове за прогнозите за инфлацията от прекъсванията на световната верига за доставки, независимо дали става дума за блокиране на производството и последващи затруднения в търсенето, или за войната в Украйна.

Типа диаграми „ветрило“ носят основната вина за неуспеха за проследяването на този инфлационен натиск и Раджа предвижда, че те "вероятно ще бъдат изоставени занапред".

"Една възможна препоръка, идваща от прегледа на Бернанке, би могла да бъде банката да възприеме анализи, основани на сценарии, във времена, когато екзогенни шокове повишават несигурността около централните ѝ прогнози", казва той. "Използването на алтернативни сценарии би позволило също така по-официално да се отразят различните гледни точки в комитета (т.е. ястребови срещу гълъбови рискове)."

Промяна в обуславящата траектория на лихвените проценти

Втората област на внимание, отбелязват от Goldman Sachs, вероятно ще бъде обуславящият път на лихвените проценти. Понастоящем банката публикува две прогнози за БВП, равнището на безработица и инфлацията - една, основана на пазарно предполагаемата траектория за лихвените проценти, и друга, предполагаща постоянни лихвени проценти.

Този подход се различава от стратегията на Европейската централна банка, която изготвя една-единствена прогноза въз основа на пазарно предполагаемата траектория за лихвените проценти, както и от Фед, който представя "точкова диаграма", чрез която всеки член на банката очертава своя курс по отношение на позицията на политиката, инфлацията, реалния БВП и заетостта.

Раджа от Deutsche Bank предполага, че Бернанке би могъл да препоръча придържане към един набор от условни допускания и публикуване на обща прогноза за БВП, равнището на безработица и инфлацията.

"Това би могло да включва ендогенен поглед върху очакванията за лихвените проценти, замествайки пазарната крива на доходността с предпочитан лихвен профил", смята той. "Основното предимство тук би било избягването на значителни промени в прогнозите на BoE в резултат на пазарната интерпретация на политическите очаквания или на глобални странични ефекти, които оказват влияние върху пазарните цени в началото на прогнозния кръг. Разчитането на вътрешно обусловена траектория на лихвените проценти може да бъде по-малко волатилно и би могло да предотврати сценарий, при който "опашката разхожда кучето"."

Оптимизиране на комуникацията

Според Deutsche Bank допълнителен акцент в прегледа може да бъде рационализирането на комуникацията на Английската централна банка, за да се намалят документите, изявленията и прогнозите, които трябва да се усвояват на всяко заседание - и в резултат на това да се засили основното послание.

Раджа посочва, че това може да бъде постигнато чрез внасяне на "по-малко на брой и по-малки промени" в изявлението за политиката, като процесът се доближи повече до краткостта и последователността на изявленията на Фед и ЕЦБ. Това от своя страна ще улесни тълкуването и изолирането на "новите новини" от пазара.

Макар че използването на анализ, базиран на сценарии, или на ендогенна траектория на лихвените проценти би могло да подобри прозрачността около политическите перспективи на BoE "в периферията", Раджа се съмнява, че това ще бъде "промяна на играта" за пазарите или за краткосрочната траектория на паричната политика.

Препоръките на Бернанке няма да бъдат приведени в действие незабавно. Встъпващата в длъжност заместник-управителка на Английската централна банка Клеър Ломбардели е натоварена да ръководи изпълнението им, когато заеме мястото си през юли.

"Следователно Прегледът на Бернанке ще осигури пренастройване на начина, по който Банката провежда своите кръгове от прогнози, и което е важно, на начина, по който тя съобщава своите прогнози и решения на широката общественост", категоричен е още Раджа.