Стремителният възход на генеративния изкуствен интелект е само един от примерите за предизвикателствата, които могат да възпрепятстват или направо да убият изпълнението на стратегическите цели на ИТ отделите. Но той далеч не е единствен. В проучването 2024 State of the CIO Study на Foundry ИТ директорите изброяват многобройни пречки пред стратегическия успех на инициативите, свързани с информационните технологии.

На въпрос кои предизвикателства най-често принуждават технологичните екипи да пренасочват времето и фокуса си от задачите, свързани със ИТ стратегията и иновациите, те най-често посочват недостига на персонал и умения, променящите се бизнес условия и справянето със заплахите за сигурността. Сред другите основни предизвикателства са бюджетните ограничения, спазването на закони и наредби и отговарянето на запитвания от други ръководители в организацията.

Специализираното издание CIO разглежда седем основни проблема, които се превръщат в сериозни пречки за ИТ екипите в способността им да постигнат стратегическите си цели.

1. Нарастващият темп на технологичния напредък

Изкуственият интелект (AI) е само последният и може би най-ярък пример за нововъзникващи технологии, които нарушават организационните пътни карти. А забързващият се темп на технологичния напредък би могъл да наруши дори добре изградени планове и то в още по-голяма степен в бъдеще.

Разбира се, ИТ директорите не могат да пренебрегват или да отлагат използването на такива научни достижения, дори ако това би им позволило да постигнат целите, които те и техните колеги от ръководството са си поставили преди това. Затова ИТ директорите трябва да пренасочат ресурси, когато на пазара се появят толкова революционни технологии като генеративния изкуствен интелект, или да рискуват да изостанат. А в такъв случай постигането на други стратегически цели няма да има голямо значение.

Райън Даунинг, главен информационен директор на корпоративни бизнес решения в Principal Financial Group, става свидетел как това предизвикателство се отразява на неговата организация. Когато той и екипът му за пръв път възприемат мултиклауд средата, те бързо въвеждат нови характеристики и функции, като се прехвърлят между различните платформи, докато пускат нови предложения на пазара.

"Променяхме функциите толкова бързо, че се оказваше, че прескачаме напред-назад. Чувствахме се като в някакво лудо състезание, за да сме в крак с тях", казва Даунинг.

Той и екипът му скоро осъзнават, че подходът им не добавя стратегическа стойност, затова определят предпочитан партньор и създават политики, за да определят по-добре кога преминаването към друг облак за функции или характеристики има стратегически смисъл и кога не.

2. Нерешените проблеми с данните

Въпреки че работата, свързана с AI инициативите, забавя или възпрепятства много ИТ екипи от постигането на други цели, изкуственият интелект катализира и друга често срещана пречка, с която се сблъскват много организации: нерешените проблеми с техните данни.

Когато става въпрос за създаване на добре управлявана програма за данни, твърде много организации са загубили последното десетилетие. Сега обаче изкуственият интелект навлезе в корпоративния свят и те трябва да се справят с този сериозен проблем.

Все повече ИТ директори - и останалите ръководители - откриват, че не могат да използват пълния потенциал на анализите, автоматизацията, роботиката и AI, ако данните на организацията им не се управляват добре. Ако те искат да се възползват от технологиите, захранвани от данни, трябва да спрат напредъка си по тези внедрявания, за да се справят първо с тяхното състояние.

3. Проблемите с талантите

Проучването 2024 State of the CIO Study установява, че недостигът на персонал и умения е предизвикателство № 1, посочвано от ИТ директорите, когато са попитани какво най-често ги принуждава да пренасочват ресурси от стратегически задачи. 59% от тях посочват тази причина.

"Талантът - или липсата на такъв - е огромен, огромен проблем и когато погледнем демографските данни, не виждаме това да се промени в бъдеще", казва Чираджит Сенгупта, управляващ партньор в Everest Group, глобална изследователска компания.

Той признава, че съкращенията в технологичните гиганти през последната година са облекчили малко недостига на таланти, но само за други големи компании, които могат да предложат висококонкурентни заплати на тези съкратени работници.

И докато ИТ директорите се стремят да обучават вътрешни специалисти в ИТ и бизнес звената за трудни за попълване технически длъжности или използват подизпълнители, за да запълнят недостига на персонал, Сенгупта посочва, че тези практики също създават предизвикателства. Повишаването на квалификацията отнема време, а наетите по договор служители обикновено не са толкова близо до бизнеса, колкото вътрешните кадри.

Затова и конкуренцията за технологични работници може да се изостри още повече тази година.

Докладът State of the Tech Workforce 2024 на организацията с нестопанска цел CompTIA прогнозира ръст на заетостта в областта на технологиите в САЩ от 3,1% за тази година, което ще доведе до нетно увеличение на броя на новите работни места с над 300 000. (Миналата година темпът на растеж там е 1,2%, което е довело до около 117 000 нетни нови работни места). Последните изследвания за България също извеждат ИТ като сферата с най-голям недостиг на кадри.

Подобна динамика означава, че много, ако не и повечето ИТ директори, имат свободни позиции в ИТ отделите си, което от своя страна ограничава способността им да изпълняват необходимите задачи толкова бързо, колкото биха искали.

"Това е забавена трансформация, която за определен период от време всъщност означава, че не успявате да се превърнете в предприятие, готово за бъдещето", предупреждава Сенгупта.

4. Техническият дълг и наследени технологии

Техническият дълг и наследените технологии са големи пречки за ускоряване на ИТ трансформацията на компаниите. 2024 State of the CIO Study показва, че 24% от ИТ директорите смятат, че "преоткриването на инфраструктурата/приложенията, за да се отговори на новите изисквания", е предизвикателство, което спира вече стартиралите проекти в сферата.

В същото време друго проучване - The Global CTO Survey 2023, публикувано през ноември миналата година от консултантската компания STX Next, разкрива, че 35% от отговорилите технологични лидери са посочили техническия дълг/рефакторирането като най-голямото предизвикателство пред своите инициативи.

За повечето ИТ лидери е ясно, че както техническият дълг, така и наследените технологии възпрепятстват трансформацията, като ограничават способността на ИТ организацията да въвежда по-нови технологии в бизнес средата. Поддръжката им увеличава разходите за ИТ операции, като по този начин отнема инвестиции, които иначе биха могли да отидат за иновации. Поддръжката също така отнема от времето на персонала за по-стратегически начинания. В същото време справянето с техническите дългове и наследените технологии може да бъде скъпо и рисковано начинание.

"Това поставя ИТ директорите в двойна зависимост, защото те са губещи, ако го направят, и губещи, ако не го направят", казва Сенгупта.

Даунинг от Principal Financial свидетелства за предизвикателствата в тази област, като казва, че работата с техническия дълг, наследените технологии и заплетеният им характер означава, че "когато започнем да променяме една област, е много вероятно да предизвикаме въздействие в други области", които след това също трябва да бъдат разгледани.

"Това забави темпото и нашата способност да напредваме в постигането на целите си", добавя той.

Даунинг разработва стратегии за справяне с това предизвикателство, така че то да не възпрепятства напредъка. Той и екипът му създават специално изграден център, който интегрира и синтезира данни по начин, по който каналите за обслужване на клиенти могат да ги използват. Това им позволява бързо да доставят функциите, които са от решаващо значение за целта на компанията за унифицирано клиентско преживяване, като същевременно ограничава рисковете и ресурсите, необходими за пълната подмяна на наследените бекграунд системи, съхраняващи необходимите данни.

Сенгупта от Everest Group казва, че други организации успешно се справят с предизвикателството по подобен начин, като актуализират на части както техническия дълг, така и наследените системи.

"Те изграждат бизнес обосновка в хода на модернизацията, като използват спестяванията от една част за финансиране на следващата", казва той. "И мислят за това как да "издълбаят ядрото". Така че вместо да трансформират цялата система, те намират начини да я свържат с данните, заключени в наследените системи и да могат да предоставят стойност, без да се налага да вземат рискови решения."

5. Киберсигурността

Друго значително предизвикателство - справяне със заплахите за сигурността - е посочено като основно от 43% от ИТ директорите, участвали в проучването на Foundry.

Никой не поставя под съмнение необходимостта ИТ отделите да дават своя принос за осигуряване на сигурността на организацията и да се справят със заплахите още при тяхното възникване, казват експертите. Но постоянното идентифициране на нови уязвимости и бързата поява на нови заплахи понякога принуждават ИТ директорите, директорите по сигурността и техните екипи да изоставят всичко, за да реагират. Даунинг дава пример с откриването на уязвимостта Log4j през ноември 2021 г., което е накарало много екипи да работят дълги дни и дори през уикендите, за да реагират.

Експертите казват, че автоматизирането на управлението на уязвимостите, системните „кръпки“ и други елементи на сигурността може да помогнат за ограничаване на тези моменти на захвърляне на всичко и реагиране, но и те не са панацея за предизвикателствата на полето на сигурността.

6. Новите и развиващи се разпоредби

35% от ИТ директорите, участвали в проучването 2024 State of the CIO Study, посочват спазването на законите и разпоредбите като проблем, който отнема от времето и фокуса им за по-стратегическа работа.

Както и в случая с киберсигурността, експертите казват, че ИТ директорите не подценяват необходимостта или значението на спазването на нормативните изисквания, но съобщават, че често трябва да реагират бързо при появата на ново правило или при развитие на съществуващата законова рамка.

7. Неправилна комбинация от управление, растеж и трансформация

Много ИТ директори използват модела "работа, растеж, трансформация" (RGT) за управление на ИТ отделите си, като се стремят да разпределят точните ресурси за всяка от трите категории. Но правилното разпределение на тези средства е предизвикателство, казва Скот Сакал, главен информационен директор на Cambrex, организация за производство на лекарства.

"Това не е ново предизвикателство, но става все по-належащо да се създаде балансиран портфейл от инвестиции, тъй като преминахме цикъла на раздухване на някои нови технологии като изкуствения интелект", казва той, "защото ако имате твърде много средства за работа и растеж и недостатъчно за трансформация, това води до потенциално изместване на пазара."

Сакал предупреждава обаче, че твърде малкият обем на инвестиции за управление или растеж също може да попречи на ИТ екипите да постигнат целите си. В този смисъл той винаги се стреми да разпределя нужните ресурси за всяка категория, за да осигури успех, признавайки, че това е трудна задача.

"Трябва да включваме заинтересованите страни на всички нива в организацията, за да получим правилната комбинация", съветва той.