Обикновено свързвани със стартъпи и малки екипи от разработчици, хакатоните стават все по-популярни сред ИТ директорите на предприятията като средство за стимулиране на иновациите. Но да се гарантира, че хакатонът ще донесе осезаема стойност за бизнеса, може да бъде предизвикателство.

И това започва с установяването на смислена обосновка за организирането на даден хакатон, на първо място. Предприятията не трябва да организират подобни събития само защото са на мода или защото ръководството се надява да постигне неясно определени резултати. Те трябва да имат осезаеми и легитимни причини за това.

Рок Цай, главен информационен директор на Taiwan Mobile, водеща телекомуникационна компания в Тайван, посочва пред специализираното издание CIO, че хакатоните стимулират иновациите, особено сред ИТ екипа, който понякога може да бъде спирачка на иновациите, вместо да ги насърчава.

„В нашата компания беше същото. Преди няколко години, когато бизнес звеното поискаше помощ за нови услуги или иновации в процесите, ИТ екипът често отговаряше, че това не е в плана, няма работна ръка, няма бюджет или не е осъществимо. Така че всъщност решихме да запалим страстта на ИТ за иновации чрез хакатони", казва Цай.

Този вид хакатони, предназначени само за ИТ персонала, Цай нарича "вътрешни". Те са различни от по-разпространения вариант на "външно-вътрешни" хакатони, които включват участието на цялата компания и приемат гледната точка на клиентите за водеща.

Въпреки че всеки подход има своите предимства - Taiwan Mobile организира и двата вида - Цай казва, че вътрешните хакатони могат да увеличат участието на ИТ екипа. Например Taiwan Mobile наскоро провежда хакатон за изкуствен интелект, за да даде на разработчиците мотивация чрез един прост факт от човешката природа: "Хората винаги вярват повече в идеята, която сами предлагат", казва Цай.

По думите му тази подкрепа от страна на разработчиците ще се запази дори когато точната идея или изпълнение неизбежно се променят.

"Може би окончателното предложение се различава от първоначалното, дадено от ИТ хората. Но тъй като те вече са били мотивирани да въвеждат иновации, това ще ги накара наистина да повярват в промяната", акцентира той.

Конкретизиране на технологиите и случаите на употреба

Ако организациите имат силна основа за провеждане на хакатон, те не трябва да го правят с отворен край. Лия Балтер, главен директор по информацията и трансформацията в Bunnings, компания за търговия на дребно с продукти за дома в Австралия, е изпитала това предизвикателство от първа ръка.

"Когато сме се насочвали към широка тематика - където можеш да работиш по всичко - установихме, че това не работи много добре", казва тя.

По думите ѝ повечето идеи, създадени от тези общи хакатони, не са били готови за интеграция.

"Имаше хубави, добре изглеждащи концепции, но нямаше нещо, което бихме могли да внедрим, за да постигнем голямо бизнес въздействие", разказва Балтер и препоръчва хакатони, изградени около конкретна технология, случай на употреба или и двете.

Такъв е случаят с последния хакатон на Bunnings, който има за цел да използва генеративен изкуствен интелект за подобряване на производителността или продажбите.

"В рамките на два часа ми бяха предложени 25 идеи, което наистина ме накара да си кажа: Най-добрите 10 от тях трябва да направим и то през следващите три месеца", казва Балтер.

Една от печелившите идеи използва генеративен изкуствен интелект, за да оптимизира процеса на обучение за домашни проекти "направи си сам". Вместо да се налага човек да пресява десетки видеоклипове, този инструмент би поднесъл правилните откъси и съвети, съответстващи на продуктите, които той има в количката си, и дори би могъл да вземе предвид какви елементи потребителят вече има у дома.

Темата на хакатона в Taiwan Mobile по подобен начин е изградена както около технология, така и около случай на употреба. Цай казва, че разработчиците са имали за задача да предложат идеи, включващи AI в техните ИТ системи.

Балтер съветва ИТ директорите да обмислят организирането на тематични хакатони, за да получат тази концентрация на силни идеи.

"Ако не бяхме провели хакатона, това можеше да отнеме месеци работа по стратегията", казва тя. „А той се оказа наистина чудесен начин да ускорим целия този процес и да получим най-добрите идеи."

Смесване на екипите за най-добри резултати

Самото име "хакатон" предполага, че участниците трябва да са "хакери" - технически лица, обикновено разработчици и дизайнери, с добри умения за решаване на проблеми. Въпреки че това ограничение може да е валидно за традиционните хакатони, тези, организирани в рамките на предприятията, трябва да са насочени към по-широк кръг участници.

Въпреки че понятието "човек на идеите" обикновено се посреща с недоволство от техническите специалисти, Аран Азарзар, главен информационен директор на JFrog, производител на платформи DevOps и DevSecOps със седалище в Сънивейл, Калифорния, и Израел, твърди, че те са полезни именно поради тази причина.

"Във всяка група трябва да има нетехнически хора, хора, предлагащи идеи без техническите бариери, които разработчиците винаги имат предвид", казва Азарзар, който е категоричен, че най-добрите идеи идват именно от нетехнически хора.

За съжаление, казва той, е трудно да се привлекат такъв тип хора като доброволци, така че ИТ лидерите трябва да бъдат активни в търсенето им при организирането на хакатони.

"Това е предизвикателство, защото не всички разбират тяхната стойност. Трябва да идентифицирате тези хора предварително и да разберете къде искате да ги поставите", съветва той.

Вдигане на шум

За да приложат тази стратегия на практика, организациите не могат просто да решат да организират хакатон и да се надяват, че духът на сътрудничество ще събере всички заедно. Азарзар казва, че един лидер трябва да управлява всичко – от съоръженията и идеите до формулирането на екипа и самото състезание.

Балтер от Bunnings например активно се стреми към участие от всички части на компанията, което се постига чрез вътрешни комуникации около хакатона. Тя казва, че Bunnings разгръща кампания, която включва онлайн канали, като например работното пространство в социалните медии, и офлайн канали, като банери и плакати в офисите. Изображенията на всички рекламни материали акцентират върху хората, които се обединяват, за да създават.

"Така се показва междуфункционалното сътрудничество: членовете на различни екипи работят заедно", казва Балтер.

Азарзар полага сходни грижи за вътрешните комуникации около хакатоните на JFrog. Вместо да обявява всички подробности за събитието наведнъж, компанията разпространява информация малко по малко, подобно на тийзъри за холивудски филм. Първоначално тя обявява общо събитие, а след това няколко дни по-късно представя повече подробности в презентация, докато разкрие пълния обхват и механика на събитието. Азарзар казва, че този подход създава оживление в цялата компания.

"Ако бавно разкривате конкуренцията, вие докосвате чувството им за любопитство. Това ги кара да чувстват, че искат да бъдат част от събитието", казва той.

Мултидисциплинарното сътрудничество е от решаващо значение и за двупосочния подход на Цай към хакатоните. Ако вътрешните хакатони имат за цел да ускорят привличането на разработчиците, външните служат за по-широка цел - да се вземе предвид гледната точка на клиента. За да се случи това, трябва да участват екипи от цялата компания, включително тези, които често контактуват с клиенти, като например маркетинг или търговци.

"И това, което те трябва да предложат, са нови услуги или нови продукти на компанията", обяснява Цай крайната цел на участниците.

Успехът идва, когато хакатонът приключи

Подобно на бизнес конференциите, хакатоните са вълнуващи събития, които могат да отшумят след края си. Блестящите идеи могат да останат прототип на лист. Членовете на многофункционалния екип, които са се сработили толкова добре в продължение на 48 часа, може в крайна сметка да не останат толкова близки. Съдиите, които внимателно са избрали победителите, може никога повече да не се сетят за тях.

Но за да бъдат хакатоните успешни, трябва да има приемственост между събитието и бизнес реалността на организацията. Тази приемственост трябва да започне с избора на съдиите. Популярен вариант е за тази задача да се привличат или външни за компанията технологични звезди, или да се използват вътрешни за организацията технологични лидери.

В противовес на тези подходи Балтер казва, че трябва да има широко участие на висши ръководители. Например тя е сред тримата представители на висшия мениджмънт в журито на наскоро приключилия хакатон на Bunnings.

Според нея присъствието на висшия ръководен състав не е само за оптически цели, а има за цел да даде по-дълбоко послание на участниците.

"То показва, че служителите трябва да представят идеята си на висшите ръководители", казва тя. "Това, с което се ангажирам, е, че ще финансираме и ще пуснем в производство печелившата идея или двете най-добри идеи."

Наградата пък трябва да развива идеята, че екипът е достигнал важен етап от по-дълго пътуване.

Азарзар, от своя страна, казва, че печелившите идеи в JFrog се разглеждат внимателно по широк списък от изисквания. Достатъчно надеждна ли е за мащабиране? Достатъчно уместна и креативна ли е? Има ли достатъчно хора, които да я подкрепят? И ако има такива, дали изобщо искат да го направят?

"Има толкова много точки, които трябва да идентифицирате, преди да решите да реализирате идеята, но ако тя ще реши истински проблем, всичко си заслужава", казва той.

Цай пък съобразява времето за провеждане на хакатоните на Taiwan Mobile, за да подобри приемствеността след това.

"Съобразихме хакатоните с годишния цикъл на планиране, така че печелившите предложения да могат да получат подкрепа в следващия годишен бюджет", казва той, добавяйки, че на спечелилите екипи се предоставя междинен бюджет за подпомагане на първоначалното развитие и бизнес планиране.

Трансформиране на културата

Идеята на Азарзар за насърчаването на иновациите заслужава допълнителен анализ. Повечето специалисти може да разглеждат хакатоните като бизнес дейност, която създава иновации, но рядко хората гледат на тях като на начин за създаване на иновационна култура.

Опитът на Цай придава достоверност на тази идея. Откакто са започнали да провеждат хакатони, той е видял, че културата се подобрява всяка година. Въпреки че компанията е въвела множество продукти и подобрения като пряк резултат от хакатоните, той вярва, че истинското предимство е в по-дълбоката промяна в гледната точка на служителите, която ги кара да предлагат повече идеи, дори когато няма залог за награда.

"Мисля, че истинската полза е да се промени мисленето на служителите, да разберат, че могат да бъдат иноватори, че искат да бъдат иноватори и че могат да правят нововъведения в работата си", казва той.