Инфлацията се движи в правилната посока, но не достатъчно бързо, за да започне намаляване на лихвените проценти.

Това става ясно от протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, цитиран от CNBC.

"Участниците в заседанието потвърдиха, че са необходими допълнителни благоприятни данни, които да им дадат по-голяма увереност, че инфлацията се движи устойчиво към 2%", се казва в резюмето на заседанието.

Въпреки че протоколът отразява несъгласието на 19-те централни банкери, участвали в дискусията, като някои от тях дори посочват склонност към повишаване на лихвите, ако е необходимо, срещата приключи с решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да запази лихвите на същото ниво.

Фед цели 2% годишна инфлация – ниво, което надхвърля от началото на 2021 г. Финансистите посочват, че данните са се подобрили, но трябва да получат повече доказателства, че това ще продължи дългосрочно.

"Те не очакват, че би било уместно да се понижи целевият диапазон за ставката по федералните фондове, докато не се появи допълнителна информация, която да им даде по-голяма увереност, че инфлацията се движи устойчиво към целта от 2%", се казва още в документа.

На заседанието Фед представи и актуална информация за икономическите прогнози и паричната политика през следващите няколко години.

"Точковата диаграма" на FOMC показа намаление с четвърт процентен пункт до края на 2024 г., което е по-малко от трите, посочени след последната актуализация през март. Макар че "точкова диаграма" посочи едно намаление тази година, фючърсните пазари продължават да определят цени за две, започващи през септември.

Освен това Фед до голяма степен остави непроменени икономическите си прогнози, въпреки че понижи инфлационните очаквания за тази година.

В дискусиите как ще се подходи към паричната политика, протоколите отразяват разногласия. Някои членове отбелязват необходимостта от затягане политиката, ако инфлацията се задържи, докато други изтъкват, че трябва да са готови да реагират, ако икономиката се забави или пазарът на труда отслабне.

"Някои финансисти отбелязаха, че ако инфлацията се задържи на повишено равнище или продължи да се увеличава, може да се наложи целевият диапазон за лихвения процент по федералните фондове да бъде повишен", се посочва в протокола.

"Определен брой обаче смятат, че паричната политика трябва да е готова да реагира на неочаквана икономическа слабост."

В протокола не се посочват отделните членове, нито се дава точен брой представители на институцията, изразили определени становища. На езика на Фед обаче "определен брой" се счита за повече от "няколко".

В резюмето се отбелязва, че "огромното мнозинство" вижда "постепенно охлаждане" на икономическия растеж и че настоящата политика е "рестриктивна" – ключов термин, тъй като финансистите обмислят колко рестриктивна трябва да бъде политиката, за да се намали инфлацията и да не се нанасят неоправдани икономически вреди.

От срещата през юни насам Фед до голяма степен се придържа към предпазлив сценарий, наблягайки на зависимостта от данните, отколкото на прогнозите.

Въпреки това имаше индикации от множество служители, включително от председателя Джером Пауъл, че продължаващите окуражаващи показания за инфлацията ще осигурят нужната увереност, че лихвите могат да бъдат понижени.

По време на изказване на форума на централните банкери в Португалия, Джером Пауъл заяви, че рисковете от твърде ранното намаляване на лихвените проценти и тези от възобновяване на инфлацията срещу твърде късно намаляване и застрашаване на икономическия растеж, на този етап са по-балансирани. Преди това финансистите подчертаваха, че е важно да не се оттеглят твърде рано мерките за борба с инфлацията, допълва CNBC.