Интересът към генеративния изкуствен интелект се засилва, както се вижда от обема на търсенията в интернет, новините и повече от всякога обсъждания на темата в разговорите за приходите през четвъртото тримесечие. Икономическият потенциал на новата технология спомогна за издигането на фондовия пазар до нови върхове, начело с Nvidia, производител на специализирани чипове, които са от решаващо значение за работата на моделите на големите езикови модели.

Сега ключовият въпрос за инвеститорите е: Какво ще се случи по-нататък, когато ралито на AI се разшири и включи повече компании?

Според Goldman Sachs Research, ако Nvidia представлява първата фаза на търговията с изкуствен интелект, то втората фаза ще бъде свързана с други компании, които помагат за изграждането на инфраструктура, свързана с технологията.

Фаза 3 се отнася до компаниите, които включват AI в своите продукти, за да увеличат приходите си.
Фаза 4 е свързана с повишаването на производителността, благодарение на AI, което би трябвало да е възможно в много предприятия.

Има ли балон при акциите, свързани с изкуствения интелект?

Засега оптимизмът на инвеститорите не е толкова висок, колкото при предишните върхове през 2000 г. и 2021 г., пише в доклада на екипа стратегът на Goldman Sachs Research Райън Хамънд. По думите му предполагаемото ниво на дългосрочен ръст на печалбите, което инвеститорите очакват, се е повишило до 11% годишно. Това е над дългосрочната средна стойност от 9%, но все още е под 16-процентния ръст, който се очакваше в разгара на технологичния балон през 2000 г., или под 13-процентния ръст, заложен в цените на акциите в пика на ралито след COVID-19 през 2021 г. Анализът се основава на връзката между възвръщаемостта на собствения капитал и съотношението цена/счетоводна стойност, за да се определи количествено дългосрочният растеж на печалбите, подразбиращ се от начина, по който пазарът е оценен днес.

Като друг начин за измерване на оптимизма, оценките на анализаторите за растежа са оптимистични за 10-те най-големи технологични компании, но отново са под наблюдаваното по време на технологичния балон. Според консенсусните оценки на анализаторите средната голяма технологична компания се очаква да постигне 15% ръст на печалбата на акция за три години. Това е сравнимо с медианата от 11% за S&P 500 като цяло, но е доста под 24% ръст на печалбата, който анализаторите предвиждаха през март 2000 г.

Нещо повече, настоящите оценки на големите технологични акции не са толкова високи, колкото бяха в предишни периоди. Десетте най-големи се търгуват на 28 пъти по-висока цена от тази на печалбите, което е „по-слабо в сравнение с пика на технологичния балон“, пише Хамънд. Оценките на 10-те най-големи технологични компании достигнаха 52 пъти печалбата през 2000 г. и 43 пъти в края на 2021 г.

Какво следва за инвестициите в изкуствен интелект на фондовия пазар?

Фаза 1: Nvidia

От началото на 2023 г. акциите на Nvidia са скочили с повече от 500%. Забележително е обаче, че този ръст се дължи изцяло на скока на печалбите: Според Goldman Sachs Research съотношението цена/печалба на компанията едва ли е по-високо от това в началото на миналата година.

Въпреки че Nvidia доминира в началната фаза на търговията с изкуствен интелект, компаниите в трите последващи фази на Goldman Sachs Research също се представят по-добре в сравнение със своите индустриални групи през последните шест месеца.

Фаза 2: Инфраструктура за AI

Компаниите извън Nvidia, които могат да се възползват от изграждането на инфраструктура, свързана с технологията, включват дизайнери и производители на полупроводници, доставчици на облачни услуги, производители на компютърно и мрежово оборудване, инвестиционни тръстове за недвижими имоти в центрове за данни, комунални услуги и доставчици на софтуер за сигурност.

Към днешна дата представянето на акциите от тази група варира в широки граници, пише Хамънд. Компаниите, които проектират чипове и притежават интелектуална собственост в тази област, както и компаниите за сигурност, отбелязват значителни печалби. От друга страна, компаниите за комунални услуги, за които може да се очаква, че ще се възползват от повишеното търсене на електроенергия от центровете за данни, почти не са се променили.

Фаза 3: Приходи, свързани с изкуствения интелект

Дружествата, които могат да включат постиженията на генеративния AI в своите продуктови предложения, съставляват следващата фаза на търговията, свързана с иновативната технология. Според Goldman Sachs Research акциите на компаниите за софтуер и ИТ услуги могат да бъдат най-добре позиционирани и много от тях са започнали да описват пред инвеститорите как техните инструменти ще позволят на други компании да използват новата технология.

Изследователският екип на Goldman Sachs идентифицира акциите, които попадат в тази група, като прави скрининг за компании, които са споменавали предлагането на продукти с AI по време на отчетите си за приходите през четвъртото тримесечие. Те също така са проверили за акции, които се търгуват със статистически значима бета на акциите на Nvidia, което предполага, че реагират по сходен начин на новините и развитието на пазара.

„По-доброто представяне на тези акции, макар и обусловено от много други фактори, а не единствено от AI, предполага, че инвеститорите вече са започнали да търгуват с Фаза 3“, пише Хамънд.

Фаза 4: Повишаване на производителността на AI

В крайна сметка може да се очаква, че нововъзникващите технологии на AI ще бъдат от полза за компаниите в редица отрасли, които могат да ги използват за повишаване на производителността.

Предприятията за софтуер и услуги, както и компаниите за търговски и професионални услуги, изглежда имат най-голям потенциал за увеличаване на приходите от AI, тъй като при тях има комбинация от относително високи разходи за труд като цяло, които обаче могат да бъдат обект на автоматизация с AI.

В доклада се отбелязва, че 30% от всички споменавания на свързаното с AI повишаване на производителността по време на разговорите за печалби през четвъртото тримесечие идват от компании в тези отрасли. Подобни споменавания вероятно са сигнал както за големи възможности за повишаване на производителността чрез технологията, така и за готовност на управленския екип да търси и използва този потенциал.

Къде сме сега?

Досега малко компании се доближават до отразяването на оптимизма за AI по начина, по който го прави Nvidia. Но акциите във Фаза 2 и 3 показват повече признаци на оптимизъм от страна на инвеститорите, отколкото тези във Фаза 4, сочи докладът.

„Много компании в тези две фази са необходими на всяка друга организация, за да използва технологията за подобряване на производителността“, отбелязват в заключение от Goldman Sachs Research.