Преди три години Google си постави амбициозен план за справяне с изменението на климата, като заяви, че до 2030 г. ще премине към "нулева нетна стойност", тоест няма да изпуска във въздуха повече вредни емисии.

Но последният доклад на компанията от вторник показва, че тя не е близо до постигането на тази цел. Вместо да намалеят, нейните емисии са се увеличили с 13% през 2023 г. спрямо предходната година. В сравнение с базовата 2019 г. те са нараснали с 48%, съобщава Euronews.

За миналогодишния ръст Google определя като причина изкуствения интелект и търсенето на огромни количества електроенергия в центровете за данни.

Производството чрез изгаряне на въглища или природен газ води до емисии на парникови газове, включително въглероден диоксид и метан, които затоплят планетата и водят до по-екстремни климатични условия.

Нулево нетно потребление до 2030 г: Мираж или реална цел

Лиза Сакс, директор на Колумбийския център за устойчиви инвестиции, заяви, че Google трябва да направи повече за партньорство с по-екологични компании и да инвестира в електрическата мрежа.

"Реалността е, че сме далеч от това, което бихме могли да направим още сега с технологията, с която разполагаме, с ресурсите, по отношение на прехода", обясни тя.

"Постигането на нулева нетна консумация до 2030 г. е изключително амбициозна цел. Знаем, че това няма да е лесно и че нашият подход ще трябва да продължи да се развива", заяви главният директор по устойчивото развитие на Google Кейт Брандт пред Associated Press.

"Ще се изисква от нас да се ориентираме в несигурност, включително около бъдещото въздействие на изкуствения интелект върху околната среда.", добави още той.

Как AI допринася за изменението на климата?

Някои експерти са категорични, че бързо развиващите се центрове за данни, необходими за захранването на AI, застрашават целия преход към чиста електроенергия, който е важна част от борбата с изменението на климата.

Това е така, защото един нов център за данни може да забави затварянето на електроцентрала, която изгаря изкопаеми горива, или да предизвика изграждането на нова такава.

Центровете за данни са не само енергоемки, но и се нуждаят от високоволтови далекопроводи и от значителни количества вода, за да се охлаждат. Освен това са шумни.

Често се изграждат там, където електроенергията е най-евтина, а не където възобновяемите енергийни източници, като вятър и слънце, са основен източник на енергия.

Според Международната агенция по енергетика глобалното търсене на електроенергия от центрове за данни и изкуствен интелект може да се удвои до 2026 г.

Други планове за устойчивост на големи технологични компании също са подложени на изпитание от разрастването на центровете за данни. Те станаха причина емисиите на Microsoft да нараснат с 29% над базовия показател за 2020 г., съобщи компанията в доклад за екологична устойчивост през май.

Може ли AI да помогне за справяне с изменението на климата

Технологичните компании изтъкват, че AI, включително инструменти като ChatGPT, не само частично причинява изменението на климата, но и помага за справянето с него.

В случая на Google това може да означава използване на данни за прогнозиране на бъдещи наводнения или по-ефективно управление на трафика, за да се пести бензин.

Аманда Смит, старши научен сътрудник в организацията с нестопанска цел за климата Project Drawdown, заяви, че тези, които използват AI - както големи компании, така и отделни лица, които просто създават мемове, трябва да го правят отговорно, което означава да използват енергията само когато това е от полза за обществото

"От нас като хора зависи да следим какво правим и защо го правим. Когато си заслужава, можем да се уверим, че тези нужди ще бъдат задоволени от чисти източници на енергия."

Използва ли Google възобновяема енергия

Емисиите на Google са се увеличили за миналата година отчасти защото компанията е използвала 25 910 гигаватчаса енергия повече, което е над два пъти повече от часовете енергия, консумирани само 4 години по-рано. Един гигаватчас е приблизително енергията, която една електроцентрала, обслужваща няколкостотин хиляди домакинства, изразходва за един час.

Положителен факт е, че с нарастването на потреблението на Google нараства и използването на възобновяема енергия.

През 2020 г. компанията заяви, че до 2030 г. ще посрещне огромната си нужда от електроенергия, използвайки само чиста енергия всеки час и всеки ден по целия свят.

Миналата година, според Google, тя е използвала средно 64% енергия без въглеродни емисии за своите центрове за данни и офиси. Компанията твърди, че нейните центрове за данни са средно 1,8 пъти по-енергийно ефективни от останалите в бранша.

Сакс от Колумбийския университет похвали Google за амбицията и честността, но заяви, че се надява "Google да се присъедини към нас в един по-сериозен разговор как да ускорим" чистата енергия в условията на климатичната криза, "така че да не се влоши драстично, преди да започне да се подобрява".