Макар и Европа да е в кризa, на Стария континент все още се откриват инвестиционни възможности в сектора на недвижимите имоти. Ето и кои са 20-те най-привлекателни дестинации за покупка на имот там, според класация на Global Property Guide. Добрата новина е, че в класацията на 17-та позиция попада столицата на страната ни - София.

20. Париж, Франция

Брутна доходност от наем - 3.26%

Сред предимствата на това да имате имот в Париж са ниските ефективни данъци върху доходите и относително високата доходност от наемите във водещата световна туристическа дестинация. Сред негативите на пазара са относително високите транзакционни разходи и ориентиран към наемателите пазар.

19. Хелзинки, Финландия

Брутна доходност от наем - 3.94%

Предимствата са относително ниските транзакционни разходи. Стабилна икономика. Умерена доходност от наемите в условията на пазар, недоминиран от наемателите.

Недостатъци: Високите данъци върху доходите от отдаване на имот под наем.

18. Прага, Чехия

Брутна доходност от наем - 3.09%

Предимства: пазар доминиран от наемодателите, относително нормална доходност от наем, ниски транзакционни разходи.

Недостатъци: относително високи данъци върху дохода от наеми. Чужденците не могат да купуват земя директно.

17. София, България

Брутна доходност от наем - 4.74%

Предимства: пазар, доминиран от наемодателите. Висока доходност от наем.

Недостатъци: високите транзакционни разходи, корупцията и нивото на престъпност.

16. Брюксел, Белгия

Брутна доходност от наем - 4.84%

Предимства: силно търсене на апартаменти под наем. Добра доходност от наем.

Недостатъци: високи транзакционни разходи, както и относително високи данъци върху доходите от наем.

15. Виена, Австрия

Брутна доходност от наем - 4.48%

Предимства: стабилна политическа система, умерени транзакционни разходи. Добра доходност от отдаване под наем.

Недостатъци: сложна система, ориентирана към наемателите, относително високи данъци върху дохода от наемите.

14. Любляна, Словения

Брутна доходност от наем: 4.48%

Предимства: доминиран от наемодателите пазар, ниски транзакционни разходи, силна икономика.

Недостатъци: високите данъци, относително ниски нива на чистата доходност от наеми.

13. Братислава, Словакия

Брутна доходност от наем: 5.71%

Предимства: много ниски транзакционни разходи, висока доходност от наеми.

Недостатъци: проблеми с правата на собственост.

12. Букурещ, Румъния

Брутна доходност от наем: 5.04%

Предимства: добра доходност, доминиран от наемодателите пазар, ниски транзакционни разходи.

Недостатъци: чужденци не могат да купуват земя, високо ниво на инфлация, имотите са скъпи съотнесени към БВП.

11. Варшава, Полша

Брутна доходност от наем: 5.41%

Предимства: ниските транзакционни разходи, силна икономика

Недостатъци: високите данъци върху дохода от наемите, силно ориентиран към наемателите пазар.

10. Кишинев, Молдова

Предимства: високата доходност от наеми, ориентиран към наемодателите пазар.

Недостатъци: високи данъци, една от най-бедните страни в Европа.

9. Рига, Латвия

Брутна доходност от наем: 4.21%

Предимства: ориентиран към наемодателите пазар, ниски данъци, ниски транзакционни разходи, висок ръст на икономиката, корекцията в пазара последните две години възстанови голяма част от загубите.

Недостатъци: относително ниски нива на доходите от наем, недостатъчна застъпеност на имотните права.

8. Рим, Италия

Брутна доходност от наем: 4.06%

Предимства: европейски исторически и туристически център, силно търсене от страна на туристите.

Недостатъци: ориентирани към наемателите закони, високи транзакционни разходи и данъци.

7. Берлин, Германия

Брутна доходност от наем: 3.73%

Предимства: ниски транзакционни разходи, най-голямата икономика в Европа.

Недостатъци: ориентиран към наемателите пазар, ниска доходност.

6. Талин, Естония

Брутна доходност от наем: 3.99%

Предимства: ниски транзакционни разходи, силен икономически ръст.

Недостатъци: високи данъци, ориентиран към наемателите пазар.

5. Загреб, Хърватия

Брутна доходност от наем: 5.61%

Предимства: силен туристически пазар, умерени данъци

Недостатъци: ограничения за чужденци, високи транзакционни разходи, нестабилна икономика.

4. Истанбул, Турция

Брутна доходност от наем: 5.82%

Предимства: туристическа дестинация, добра доходност, силен икономически ръст, ниски транзакционни разходи

Недостатъци: ориентиран към наемателите пазар, високи данъци върху доходите от наеми.

3. Амстердам, Холандия

Брутна доходност от наем: 5.04%

Предимства: добра доходност, силна и стабилна икономика, умерени транзакционни разходи и данъци.

Недостатъци: ориентиран към наемателите пазар.

2. Скопие, Македония

Брутна доходност от наем: 7.38%

Предимства: висок доход от наеми, ориентиран към наемодателите пазар, ниски транзакционни разходи и данъци.

Недостатъци: сериозни рестрикции към правата на собственост. Политическа и икономическа нестабилност.

1. Будапеща, Унгария

Брутна доходност от наем: 7.18%

Предимства: ниски транзакционни разходи, висока доходност от наем, ориентиран към наемодателите пазар.

Недостатъци: минимални рестрикции относно собствеността, високи данъци върху доходите.