Няма опасност да останем без доставки на газ. Не предпочитам увеличаване на цената на газа, но се съобразявам с фактите. Това заяви Трайчо Трайков по време на конференция посветена на скрития потенциал на България на научните иновации и технологиите, организирана от Световната банка. Той каза, че в неговия календар няма среща с ръководството на "Газпром" в средата на юли. С руските колеги имаме общ интерес и въпросът на този интерес е Русия да предлага газ, а ние да го купуваме, заяви министърът.

Трайков не е запознат подробно с доклада на ДКЕВР за нарушения в ЕРП-тата. Той обаче заяви, че не може да се генерализират нередностите в тях на "ангро". Ако има престъпление те трябва да отидат на прокурор, а ако има действия, нарушаващи лицензията, тогава трябва да има глоба от регулатора.

Проверките в ЕРП-тата са добра основа такива проверки да бъдат направени и в други дружества.

Предстоят смени в регулатора ДКЕВР и това ще стане факт с влизане в сила на Закона за енергетиката. Трайков съобщи, че на петима членове на регулатора мандата им изтича на 24 юни тази година.

По време на конференцията икономическият министър каза, че се налага преориентиране на индустрията ни към иновативна ниша с висока добавена стойност - производство, биологично земеделие, алтернативен туризъм и др.

Европейската програмата "2020" дава целите на интелигентен растеж с нови работни места. До 2020 година процентът за научни изследвания трябва да стигне до 2% от БВП, каза Трайков, като половината трябва да бъде от публични източници.

Източник: БГНЕС