В разгара на глобалната пандемия главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела остана оптимистично настроен, дори когато главният му конкурент Apple получи короната на най-ценната компания в света.

Той мобилизира своя технологичен гигант, за да помогне на корпоративните клиенти „да се адаптират и да останат отворени за бизнес в един свят на дистанционно всичко“, като ентусиазирано отбеляза, че „за два месеца видяхме дигитална трансформация на стойност две години“.

Едновременно с фокуса върху настоящето, Сатя Надела хвърляше едно око и на бъдещето, като тихо увеличи инвестициите на Microsoft в OpenAI, която по това време беше малко известна компания за изкуствен интелект.

Тази стратегическа инвестиция беше свързана с преследването на визия за надежда.

Както той отбеляза, когато за първи път се ангажира с OpenAI: „Независимо дали става въпрос за стремежа ни към квантови изчисления, или към изкуствен интелект, мисля, че имате нужда от тези звезди с високи амбиции.“

Сега инвестицията в бъдещето се отплаща - и то в голяма степен, пише в коментар Fortune. Когато светът излезе от пандемията на Covid-19, OpenAI пусна ChatGPT, с което даде на Microsoft технологично предимство, каквото не е имала от десетилетия.

Тази година Microsoft вече си върна и короната на най-ценната публична компания в света.

Как обаче Сатя Надела и други лидери намират пътя към успеха тогава, когато светът е в състояние на поликриза или пермакриза, както отбелязват някои наблюдатели?

Те имат следните специфични черти:

• запазват чувството си за оптимизъм

• разработват визия как ще изглежда компанията им след 5 или дори 10 години

• изготвят пътна карта за непрекъсната и бърза промяна, която да ги води към тяхната визия за бъдещето

Най-успешните изпълнителни директори разбират, че бъдещето е състояние на духа: То все още не се е случило – чака да бъде оформено.

И за да направят това, проявяват разнообразен набор от пет основни лидерски черти, които излизат на преден план в различни ситуации, в зависимост дали преразглеждат корпоративното портфолио, настояват за иновации, преосмислят глобалните вериги за доставки, подобряват устойчивостта, внедряват системи за изкуствен интелект и други технологии, осигуряват капиталовите и ликвидните изисквания на компанията или изграждат екипи и управляват талантите си.

Петте важни лидерски качества

В забързаното ежедневие на управлението на бизнеса краткосрочните и спешните задачи често надделяват над дългосрочните и важните.

Но най-добрите главни изпълнителни директори успяват да се освободят от ограниченията на деня и да се съсредоточат върху утрешния, защото притежават някои отличителни лидерски черти, които са от решаващо значение за изграждането на компания, готова за бъдещето.

1. Решителни и несантиментални

Най-добрите главни изпълнителни директори, които се фокусират върху утрешния ден, са безпристрастни и аналитични, когато оценяват корпоративния си портфейл и решават кои бизнеси създават стойност, кои - не, и кои може би дори унищожават стойността.

Но много лидери правят грешката да запазват компании по исторически или сантиментални причини.

„Оттук започна всичко, не можем да се откажем от него“, е отговорът на компания в областта на потребителската електроника, когато чува препоръката за закриване на звено от нея. На ръководителите им отнема още 3 години, за да излязат от бизнеса, след като най-накрая приемат, че не могат да спрат кървенето.

2. Експериментиращи и амбициозни

Най-добрите изпълнителни директори са такива, когато става въпрос за стратегия за научноизследователска и развойна дейност и иновации, за снабдяване и работа по веригата за доставки, за преследване на цели за устойчивост и усилия за създаване на култура, ориентирана към технологиите.

- Иновации

Според последния списък на BCG на най-иновативните компании в света четири от първите пет са технологични (Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft).

Но това, което наистина ги отличава, е не толкова технологията, колкото амбициозният им подход към иновациите. Те знаят, че се нуждаят от иновативни продукти и услуги, за да имат жизнеспособно бъдеще, и затова мислят експериментално и експанзивно за възможностите за създаване на стойност за клиентите си.

Те разбират, че иновациите са във всякакви форми и размери: по-добри и по-бързи услуги; продукти с по-ниска цена и по-малко отпадъци; по-качествени материали с по-голяма издръжливост; по-персонализирани услуги; нови бизнес модели и т.н.

Те също така разбират, че иновативните идеи могат да дойдат от различни източници – не само от AI алгоритъм или от централния отдел за научноизследователска и развойна дейност, но и от дъщерни дружества, клиенти, доставчици и дори конкуренция.

- Вериги за доставки

В един фрагментиран свят, най-добрите главни изпълнителни директори се стремят да запазят бъдещето си чрез бърза реорганизация на веригите за доставки - експериментират с нови доставчици, които могат да им помогнат да изпълнят амбицията си.

Въпреки че не се деглобализират, те стават все по-мултирегионални или дори мултилокални, като се фокусират върху местните клиенти и ограничават зависимостта си от доставките на суровини, части и компоненти от други региони.

Например много американски компании намалиха зависимостта си от Китай като производствен център и се насочиха към доставчици от страната или по-близо до нея. Вследствие на това миналата година Мексико изпревари Китай като най-голям източник на стоки за САЩ за първи път от 20 години.

- Устойчивост

Най-добрите главни изпълнителни директори знаят, че тяхната стратегия за устойчивост е свързана с осигуряването на устойчиво бъдеще за компанията и за планетата.

Съответно те преследват амбициозни цели за устойчивост по експериментален начин. Насърчават ефективността на крайните резултати чрез намаляване на въглеродните емисии, намаляване на потреблението на всички ресурси и ограничаване на отпадъците и изтичането на информация.

Освен това те се стремят към растеж на най-високите нива, като позиционират компаниите като регенериращи се предприятия, които заменят подхода „вземи, направи, изхвърли“ на линейната икономика с подхода „повторна употреба, рециклиране, намаляване“.

Ако се справят правилно, възможностите за бъдещ растеж са огромни: прогнозите са, че кръговата икономика ще струва почти 700 милиарда долара до 2026 г. (в сравнение с 339 милиарда долара през 2022 г.); докато зелената икономика се очаква да струва 10,3 трилиона долара до 2050 г., тъй като се раждат нови индустрии.

- Технологии

Проучване на BCG и MIT Sloan Management Review установява, че само една от десет компании се радва на значителни ползи от изкуствения интелект, защото повечето не са успели да внедрят технологията в ежедневната работа.

За да решат този проблем, най-добрите главни изпълнителни директори прилагат експериментален подход, като често следват това, което BCG нарича правило 10-20-70: посвещават приблизително 10% от усилията си на проектирането на алгоритмите, 20% на разработването на базовите технологии и данни, и 70% за подкрепа на хората и промяна на организационните процеси и култура.

3. Предпазливи

Поддържането на стабилна капиталова база с достатъчна ликвидност е предпоставка за оцеляване в бъдеще. Но това изисква разумен подход. Ако съдим по скорошната вълна корпоративни фалити, благоразумието е рядко срещано лидерско умение.

Когато инфлацията започна да се покачва, а след това и да се ускорява с енергийната криза, последвала нахлуването на Русия в Украйна, централните банки реагираха, като увеличиха лихвените проценти, и се оказа, че много изпълнителни директори - по неподражаемата фраза на Уорън Бъфет – са „плували голи“.

За да избегнат това, най-добрите главни изпълнителни директори се грижат да преглеждат изискванията си за капитал и ликвидност: те оценяват реалните нужди на компанията от финансиране и непрекъснато изпълняват модели на риска (дори такива с екстремни сценарии), за да могат да осигурят финансова възглавница за най-лошите времена.

4. Търпеливи

В условията на т.нар. голямо напускане, при което голям брой хора напускат компанията или са готови да се пенсионират, най-добрите изпълнителни директори проявяват търпение при прилагането на стратегията си за таланти.

Те знаят, че не може да има бързо решение, тъй като са изправени пред силна конкуренция. Затова отделят време да помислят задълбочено как ще изглежда компанията им в бъдеще (и следователно какви хора трябва да набират и задържат), защото осъзнават, че постоянният поток от кадри е толкова важен, колкото и този от пари.

5. Целенасочени

Има още едно лидерско умение, което най-добрите изпълнителни директори проявяват: постоянство.

Те го прилагат във всички бизнес области, защото знаят, че трябва да преодолеят много препятствия, докато следват своята пътна карта за непрекъсната и бърза промяна.

Изправени пред предизвикателствата, инстинктът им е да търсят решения. Това, което не правят, е да играят на обвинения или да се отказват. Те вярват в своята визия за бъдещето и в способността си да очертаят курса към него.

Моделирайте бъдещето си

В много отношения бъдещето е нагласа, състояние на духа.

Най-успешните главни изпълнителни директори са показали, че ако сте решителни и несантиментални, експериментатори и амбициозни, предпазливи, търпеливи и упорити, можете да се движите през бурните води към своята визия за бъдещето - това, което Сатя Надела нарича своите Северни звезди.

В много голяма степен вие и действията, които предприемате като лидер, ще определят какъв ще бъде утрешният ден. Не забравейте, че държите в ръце не само собствената си съдба – а и тази на компанията си.